Komplikacje z NIPem – oddział spółki limited w Polsce

W niektórych przypadkach spółka limited prowadząca w Polsce działalność za pomocą Oddziału będzie musiała posiadać dwa numery NIP. Jeden jako Spółka limited (spółka macierzysta) a drugi jako jako Oddział spółki limited. Do celów rozliczania podatku CIT oraz VAT zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2O11 r. (sygn. II FSK 1773/9) należy używać…

Czytaj więcej

Zmiany w PAYE (Payroll – lista płac)

HMRC wprowadził właśnie zmiany dotyczące Payroll czyli listy płac. Od tej pory wysłanie raportu tzw. RTI Submission musi nastąpić przed lub najpóźniej w dniu fizycznej wypłaty wynagrodzenia. Zmiany te weszły w życie już wcześniej (2O13r) ale firmy, które zatrudniały mniej niż 9 osób, mogły skorzystać ze zwolnienia w tym zakresie. Obecnie zwolnienie to już przestało…

Czytaj więcej

Nowe kwoty wolne od podatków na 2016-2017

Od 6 kwietnia 216r kwota wynagrodzenia do 671 GBP / m-c będzie zwolniona z podatku NICs (ZUSu) oraz podatku Income Tax (dochodowego). Płacąc sobie wynagrodzenie do tej kwoty, ani pracodawca (Twoja spółka) ani pracownik / dyrektor nie zapłaci żadnych podatków. W poprzednim roku podatkowym kwota ta była identyczna. Dla przypomnienia – rok podatkowy w UK…

Czytaj więcej
  • VAT

VAT flat rate scheme

W Wielkiej Brytanii płatnicy podatku VAT mogą skorzystać z ryczałtowego rozliczania podatku VAT, tzw. flat rate scheme. Zryczałtowana stawka VAT zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi od 4% do 14.5%.Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest nasza wielkość obrotów, które nie powinny być wyższe niż £15 tys. (netto) za ostatnie 12m-cy. 1. Jak obliczyć VAT na flat…

Czytaj więcej

Zwrot podatku dochodowego dla spółki

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym twoja spółka miała dochód i zapłaciła do urzędu skarbowego (HMRC) podatek (tzw. corporation tax) a w tym roku wykazuje stratę, to może tę stratę zaliczyć w poczet poprzedniego roku i może domagać się od urzędu skarbowego zwrotu zapłaconego podatku w poprzednim roku.…

Czytaj więcej
  • VAT

VAT a zakup usług w Polsce – problemy

Często pojawia się sytuacja, że usługodawca, polska firma – czynny podatnik VAT, wystawia f-rę dla usługobiorcy, brytyjskiej firmy – nie zarejestrowanej do VAT, z VAT-em 23%. A przecież w przypadku większości usług (są wyjątki) musi wystawić f-rę bez VAT z tzw. reverse charge (czyli odwrotne obciążenie). …

Czytaj więcej

Firma w Anglii – problemy z pośrednikiem

Co zrobić jeśli zostaliśmy oszukani przez pośrednika lub firmę księgową w związku z rejestracją firmy w Wielkiej Brytanii? W Anglii, branża księgowa, obok m.in. prawniczej i finansowej, jest branżą bardzo oregulowaną. Często nasi rodacy w ogóle o tym nie wiedzą i dowiadują się o tym np. podczas kontroli skarbowej lub kiedy słuch o naszym pośredniku…

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne PIT 36/37 dla dyrektora spółki limited

Jeżeli dyrektor spółki limited jest polskim rezydentem podatkowym i uzyskuje przychody z zagranicy z tytułu wynagrodzenia dyrektorskiego, to musi te zagraniczne dochody wykazać w Polsce w załączniku PIT/ZG.  Dochody takie nie będą w Polsce opodatkowane ale podniosą podstawę do opodatkowania dochodów polskich (tzw. metoda wyłączenia z progresją). Jeżeli jednak taki dyrektor nie uzyskuje żadnych przychodów…

Czytaj więcej
Back to top