Komplikacje z NIPem – oddział spółki limited w Polsce

W niektórych przypadkach spółka limited prowadząca w Polsce działalność za pomocą Oddziału będzie musiała posiadać dwa numery NIP. Jeden jako Spółka limited (spółka macierzysta) a drugi jako jako Oddział spółki limited. Do celów rozliczania podatku CIT oraz VAT zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2O11 r. (sygn. II FSK 1773/9) należy używać…

Czytaj więcej
Back to top