Komplikacje z NIPem – oddział spółki limited w Polsce

W niektórych przypadkach spółka limited prowadząca w Polsce działalność za pomocą Oddziału będzie musiała posiadać dwa numery NIP. Jeden jako Spółka limited (spółka macierzysta) a drugi jako jako Oddział spółki limited.

Do celów rozliczania podatku CIT oraz VAT zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2O11 r. (sygn. II FSK 1773/9) należy używać nr NIP nadanego spółce macierzystej (w tym przypadku Spółce limited). Sąd ten uznał, że Oddział spółki zagranicznej nie posiada odrębnej od spółki podmiotowości oraz nie jest podatnikiem stąd, nie może rozliczać się przy pomocy odrębnego nr NIP.
Natomiast, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-333/14-2/DG) uznał, że: „należy stwierdzić, że Oddział spółki, prowadzący na terenie RP działalność gospodarczą, zatrudniający jako pracodawca pracowników i będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wystąpić o nadanie numeru NIP, którego będzie używać w rozliczeniach podatku PIT, składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnianych pracowników, mimo, że do czynności podatkowych z zakresu VAT i CIT korzysta z numeru NIP nadanego Spółce jako osobie prawnej będącej jednostką macierzystą Oddziału.”

Zatem, jeżeli zatrudniasz w Polsce pracowników to z powodu braku spójności w ww. interpretacjach bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wystąpienie o nadanie numeru NIP zarówno Spółce limited (macierzystej) jak i Oddziałowi spółki limited. Warto jednak pamiętać, że numer NIP Oddziału będzie wykorzystywany tylko do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych i nie będzie wykazywany na fakturach. W KRS powinien być podany numer NIP Spółki limited i tenże numer powinien być używany w deklaracjach VAT i CIT.

Marek Niedźwiedź   (kliknij i polub mnie na facebook’u)
Umów się na płatną Konsultację

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top