VAT a sprzedaż usług w Polsce do klienta biznesowego

Jeżeli twoja spółka ltd sprzedaje usługi w Polsce dla polskich firm (lub do innego dowolnego kraju UE), to kwestia VATu jest odmienna niż w przypadku sprzedaży towarów.
Wówczas obowiązek rozliczania VATu spoczywa na odbiorcy w Polsce zatem ty VATu doliczać nie będziesz.

Jeśli odbiorca takiej usługi jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, to co prawda musi on sam doliczyć polski VAT do ceny twojej usługi, ale jednocześnie go odliczy i fizycznie VATu nie zapłaci. Import usług jest zatem dla twojego klienta – VATowca polskiego, neutralny podatkowo z punktu widzenia VAT.
Jeśli twój klient – odbiorca takiej usługi nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, to musi on naliczyć polski VAT do ceny twojej usługi i odprowadzić tę kwotę do urzędu skarbowego w Polsce.
Import usług jest zatem dla twojego klienta – nieVATowca, droższy o polską stawkę VAT dla tej usługi.

WAŻNE: dokonywanie importu usług z krajów Unii przez polską firmę rodzi dla niej OBOWIĄZEK rejestracji do VAT-UE. Nie ma znaczenia czy polska firma jest już płatnikiem VAT czy też nie, ma obowiązek rejestracji do VAT-UE przed dokonaniem zakupu takiej usługi. Jeśli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT, to rejestracja do transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE) nie spowoduje obowiązku stania się czynnym podatnikiem VAT.

Jeśli twoja spółka jest płatnikiem VAT w UK, to wystawiaj w takim przypadku fakturę netto z dopiskiem ‚VAT – reverse charge’ lub po polsku – ‚VAT – odwrotne obciążenie’. W rubryce ‚stawka VAT’ powinno się także znaleźć wyrażenie – ‚NP’. Jest to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego.

Jeśli nie jesteś VATowcem w UK, to rubryki VAT na fakturze nie masz w ogóle i adnotacja o odwrotnym obciążeniu ciebie nie dotyczy.

Czy muszę zarejestrować się na VAT w UK jeśli sprzedaję usługi dla FIRM w Polsce?
Nie. Jeśli sprzedajesz usługi dla firm za granicą UK, nie masz obowiązku rejestracji na VAT w UK. Możesz ale nie musisz. Nie obowiązuje cię wtedy angielski limit obowiązkowej rejestracji na VAT.
Nie musisz też rejestrować się na potrzeby VAT w Polsce (poza wyjątkami opisanymi poniżej).

U W A G A wyjątki – wszystkie powyższe zasady nie dotyczą sprzedaży usług związanych z:
• nieruchomościami w Polsce (np. najem, remonty);
• organizacją i prowadzeniem szkoleń i wydarzeń stacjonarnych w Polsce;
• transportem osób i towarów w Polsce.

W tych branżach będą cię dotyczyć zasady VAT obowiązujące w Polsce (lub innym kraju UE). W tym celu skontaktuj się z księgowym w Polsce.

Marek Niedźwiedź   (kliknij i polub mnie na facebook’u)
Skontaktuj się z nami

2 Comments

  1. Daniel

    Bardzo dobrze i jasno opisana sytuacja rozliczeń VAT’u. Często po sieci krążą mylące opinie. Zwłaszcza że kwestia VAT’u jest trudnym tematem. A tu proszę to co potrzeba i to w bardzo ale to bardzo przystępnej pigułce.

  2. MAX

    „WAŻNE: dokonywanie importu usług z krajów Unii przez polską firmę rodzi dla niej OBOWIĄZEK rejestracji do VAT-UE.”
    Czyli rozumię, że za każdą fakturę na usługę polska firma musi zapłacić skarbowemu 23% VAT? A co z usłagami pośrednictwa ubezpieczeniowego które nie są w Polsce opodatkowane VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top