Zamknięcie spółki limited a środki trwałe

Jak powinniśmy postąpić w przypadku zamykania spółki jeśli posiada ona środki trwałe?

Jeżeli spółka limited ma niespłacone zobowiązania i nie jest w stanie ich spłacić to nie można jej po prostu zamknąć. Należy to zrobić zgodnie z procedurami tzw. ‘creditors voluntary liquidation process’ i wtedy w trakcie tego procesu porozumieć się z wierzycielami co do m.in. środków trwałych.

Jeżeli firma nie ma jednak długów to procedura zamknięcia firmy i sposób postępowania ze środkami trwałymi zależy od:

  1. środki trwałe zostały w całości zamortyzowane – wtedy firma może je zbyć lub przekazać po dowolnej cenie;
  2. środki trwałe zostały zamortyzowane tylko w części lub w ogóle – wtedy firma może je zbyć po dowolnej cenie pod warunkiem, że nabywcą nie będzie osoba lub firma, która jest powiązana z zarządem / właścicielem firmy, która ten środek trwały sprzedaje. Wtedy w rozliczeniu końcowym spółki wykażemy zysk lub stratę na środkach trwałych. Jeżeli takie powiązanie jednak jest, np. spółka sprzedaje środek trwały Tobie lub Twojej innej firmie (dotyczy również żony) to powinno to się odbyć po cenie rynkowej.

Jeżeli spółka sprzeda środek trwały i na bilansie końcowym ‘pozostaną’ pieniądze to wtedy może być sytuacja, że właściciele spółki czyli ‘shareholders’ będa opodatkowani podatkiem ‘capital gains tax’ (od zysków kapitałowych). Sytuacja taka będzie miała miejsce jeżeli kwota ta będzie wyższa od kapitału, który udziałowcy wnieśli przy powołaniu spółki. Podatek ten w UK wynosi obecnie 10% lub 20% w zależności od Twojego progu opodatkowania jako osoba fizyczna. Do kwoty zysku kapitałowego 11,100 GBP rocznie (2016/2017) będziesz jednak zwolniony / zwolniona z tego podatku (nie mylić z kwotą wolną dla podatku dochodowego). Rezydent polski powinien zapłacić podatek od zysków kapitałowych w Polsce (‘podatek belki’).

Może być jeszcze sytuacja, że np. sprzedaż / przekażesz swój biznes dla swojej innej firmy jako tzw. ‘transfer as a going concern’ (czyli działający biznes sprzedajesz w całości). Wtedy można sprzedać / przekazać środki trwałe do tej swojej drugiej firmy po cenie niższej niż rynkowa korzystając z tzw. ‘disincorporation relief’ ale jest to sprawa dość skomplikowana i raczej dla większych kwot, np. jeśli środki trwałe są o wartości rynkowej min. kilkudziesięciu tys. GBP. Wtedy zapraszam do mnie na płatną konsultację – chętnie pomogę uniknąć niepotrzebnych podatków (MarekNiedzwiedz.com).

Marek Niedźwiedź   (kliknij i polub mnie na facebook’u)
Skontaktuj się z nami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top