Zmiany w podatku VAT – VAT MOSS

Od 1.1.215 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatku VAT. Jeśli ty – firma brytyjska, świadczysz usługi B2C (do klienta indywidualnego) do innego kraju UE, mogą one ciebie dotyczyć.

Zdefiniujmy na początku kto to jest ‘klient indywidualny’. Ustawa mówi, że jeśli odbiorca naszej usługi posiada numer VAT, nie jest odbiorcą indywidualnym. Jeśli jednak odbiorca nie posiada numeru VAT ale potrafi nam dowieść, że jest biznesem, możemy go za takiego uznać. Decyzja należy wtedy do ciebie i to ty bierzesz na siebie odpowiedzialność za taką decyzję np. w przypadku kontroli. Podobnie będzie w drugą stronę. Jeśli ty – spółka limited, będziesz kupował usługę, którą omawiane zmiany dotyczą, dostawca tej usługi może potraktować ciebie jako klienta indywidualnego jeśli nie posiadasz numeru VAT.

Wiemy zatem kto to jest, w rozumieniu nowej Ustawy, klient indywidualny. Jakich więc usług zmiany te dotyczą?

Jeśli świadczysz do klienta indywidualnego (B2C) nw. usługi, to będą ciebie dotyczyć nowe przepisy:

broadcasting czyli usługi nadawcze: „usługi nadawcze obejmują usługi zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub telewizyjne dostarczane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług medialnych i objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania z zaplanowanym programem”;

telecommunications czyli usługi telekomunikacyjne: „usługi telekomunikacyjne oznaczają usługi dotyczące transmisji, emisji i odbiorów sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesja praw do użytkowania środków dla zapewnienia takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych”;

e-services czyli: usługi elektroniczne: „do usług świadczonych drogą elektroniczną, o której mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, w ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe”.

Jak zatem będą oVATowane ww. usługi? Do tej pory podlegały one pod przepisy VAT w kraju siedziby twojej firmy. Spółka limited korzystała zatem z wysokiego progu zwolnienia z VAT w UK. Od 1.1.2015 będzie musiała jednak stosować przepisy VAT w kraju, w którym jej klient (indywidualny) ma siedzibę / miejsce zamieszkania.

Ustawa również mówi jakie czynniki mają wpływ na ustalenie siedziby / miejsca zamieszkania klienta:

  • the billing address of the customer;
  • the Internet Protocol (IP) address of the device used by the customer;
  • location of the bank;
  • the country code of SIM card used by the customer;
  • the location of the customer’s fixed land line through which the service is supplied to him;
  • other commercially relevant information (e.g. product coding information which electronically links the sale to a particular jurisdiction).

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli już dotkną ciebie ww. zmiany, nie będziesz musiał w razie potrzeby rejestrować się do potrzeb VAT w kraju siedziby / miejsca zamieszkania twojego klienta. Został do tego stworzony system MOSS, dzięki któremu firma angielska będzie mogła rozliczać się z VATu zagranicznego w brytyjskim HMRC.

Inna dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli już zarejestrujesz się do VAT w UK, żeby rozliczać ww. usługi w systemie MOSS, a sprzedajesz również inne usługi / towary, to nie musisz ich oVATowywać (pod warunkiem, że nie przekroczyłeś progu obowiązkowej rejestracji do VAT).

Koniecznie zapytaj swojego księgowego czy twoje usługi B2C, jeśli sprzedajesz je za granicę UK, nie będą opodatkowane podatkiem VAT na zasadach obowiązujących w kraju odbiorcy tej usługi.

Pamiętaj – zmiany dotyczą tylko usług sprzedawanych do klienta indywidualnego w innym kraju UE i tylko rodzajów usług wymienionych powyżej.

Marek Niedźwiedź   (kliknij i polub mnie na facebook’u)
Skontaktuj się z nami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top